Chuyển trường tại Úc: Chuyển trường cho học sinh dưới 18 tuổi

 

Lý do không được chuyển trường

Có nhiều trường hợp học sinh dưới 18 tuổi muốn chuyển trường những không được chuyển. Dưới đây là ví dụ về đơn xin chuyển trường cho học sinh dưới 18 tuổi bị từ chối:

Tichy là một sinh viên 17 tuổi đến Úc để học tiếng Anh. Cậu có COE của Trung tâm tiếng Anh của Úc để học khóa ngôn ngữ Anh. Cậu đi học không thường xuyên và đã nhận được một cảnh báo của trường nói rằng thời gian đi học đầy đủ của cậu chỉ có 82%. Tichy nghĩ rằng cậu sẽ sớm bị báo cáo lên Cục quản lý Nhập cư và bảo vệ biên giới và sau ba tháng học, cậu làm đơn xin được chuyển sang một trường học khác, trường Central English College.

Tichy có được một thư mời nhập học của trường Central English College và một thư của người bảo trợ nói rằng họ đồng ý với việc chuyển trường của Tichy. Cả hai bức thư được gửi tới trường Australian English Centre để xin được cấp một thư chấp nhận cho chuyển trường theo đúng như chính sách và thủ tục của trường. Trường Australian English Centre từ chối đơn của Tichy bởi vì chính sách của trường đã nêu rõ những sinh viên bị cảnh cáo vì tỉ lệ đi học thấp thì sẽ không được phép chuyển trường trừ phi họ có lý do khác chính đáng.

Quyết định của trường Australian English Centre được gửi đến Tichy bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối. Tichy cũng được thông báo rằng cậu có quyền khiếu nại quyết định của trường theo như chính sách và quy trình khiếu nại của trường.

Chú ý:

Tichy dưới 18 tuổi nên cậu cần có một thông báo đồng ý cho cậu chuyển trường bằng văn bản từ người bảo trợ của cậu

Trường có chính sách và quy trình xét đơn xin chuyển trường của sinh viên nêu rõ rằng các sinh viên xin chuyển trường trong vòng 06 tháng học đầu tiên sẽ không được cấp thư chấp nhận nếu như sinh viên bị cảnh cáo vì đi học không đầy đủ, trừ phi sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt.

 

Trường học chỉ có thể cấp cho sinh viên dưới 18 tuổi thư chấp nhận cho chuyển trường nếu:

  1. Trường học đã đăng ký có một xác nhận bằng văn bản rằng bố mẹ của sinh viên đã đồng ý cho sinh viên chuyển trường, và
  2. Khi sinh viên không được chăm sóc bởi bố hoặc mẹ hoặc một người thân được định danh rõ ràng tại Úc thì thư nhập học có giá trị sẽ cần phải xác nhận rằng trường học sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp nơi ăn chốn ở và các phúc lợi khác cho sinh viên theo như quy định ở điều 5 của Luật Quốc Gia.

Nếu như trường tiếp nhận sinh viên có thư mời nhập học, đơn xin nhập học có chữ ký của bố mẹ sinh viên thì trường ban đầu sẽ phải chấp nhận những giấy tờ này như bằng chứng rằng bố mẹ sinh viên đồng ý việc chuyển trường. Tuy nhiên, trường ban đầu cũng có thể đòi một xác nhận độc lập từ bố mẹ sinh viên nếu như trường cho rằng việc xác nhận là cần thiết/ phù hợp.