Danh sách 55 TRƯỜNG tham gia chương trình Canada CES 2018

 
Danh sách CES 2018 - Du học Canada
Như vậy, Chính phủ Canada đã chính thức đưa ra những thông báo CHÍNH THỨC về chương trình CES 2018. Theo đó có 2 điểm nổi bật nhất cần lưu ý:
- Số lượng trường tham gia chương trình CES tăng từ 45 TRƯỜNG lên 55 TRƯỜNG
- ĐIỀU KIỆN chương trình CES vấn được GIỮ NGUYÊN:
  • Đăng kí vào 1 trong 55 trường thuộc danh sách CES
  • Nộp trước học phí 1 năm đầu tiên
  • IELTS tối thiểu 5.0, trong đó không kĩ năng nào dưới 4.5
  • Mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo GIC tại Scotia Bank

Danh sách những trường tham gia chương trình CES:

STT
Tên trường
Địa điểm
Website
Ontario
1
Algonquin College
1385 Woodroffe Ave, Ottawa, ON K2G 1V8, Canada
2
Cambrian College
1400 Barry Downe Rd, Sudbury, ON P3A 3V8, Canada
3
Canadore College
100 College Dr, North Bay, ON P1B 8K9, Canada
4
Centennial College of Applied Arts & Technology
941 Progress Ave, Toronto, ON M1K 5E9, Canada
5
Conestoga College
299 Doon Valley Dr, Kitchener, ON N2G 4M4, Canada
6
Confederation College of Applied Arts & Technology
398, 1450 Nakina Dr, Thunder Bay, ON P7C 4W1, Canada
7
Durham College
2000 Simcoe St N, Oshawa, ON L1H 7K4, Canada
8
Fanshawe College
1001 Fanshawe College Blvd, London, ON N5Y 5R6, Canada
9
Fleming College
1005 Elgin Street W, Cobourg, ON K9A 5J4, Canada
10
George Brown College
160 Kendal Ave, Toronto, ON M5R 1M3, Canada
11
Georgian College
1 Georgian Dr, Barrie, ON L4M 3X9, Canada
12
Humber College
Toronto (Ontario)
13
Lambton College of Applied Arts & Technology
1457 London Rd, Sarnia, ON N7S 6K4, Canada
14
Loyalist College
376 Wallbridge-Loyalist, Belleville, ON K8N 5B9, Canada
15
Mohawk College
135 Fennell Ave W, Hamilton, ON L9C 1E9, Canada
16
St. Clair College
Ontario
17
Seneca College of Applied Arts & Technology
1750 Finch Ave E, Toronto, ON M2J 2X5, Canada
18
Niagara College
300 Woodlawn Rd, Welland, ON L3C 7L3, Canada
19
Northern College
4715 Highway 101 East, South Porcupine, ON P0N 1H0, Ca-na-đa
20
Sault College
443 Northern Ave E, Sault Ste. Marie, ON P6B 4J3, Ca-na-đa
21
Sheridan College
1430 Trafalgar Rd, Oakville, ON L6H 2L1, Ca-na-đa
22
St. Lawrence College
100 Portsmouth Ave, Kingston, ON K7L 5A6, Ca-na-đa
British Columbia
1
British Columbia Institute of Technology (BCIT)
3700 Willingdon Ave, Burnaby, BC V5G 3H2, Canada
2
Camosun College
4461 Interurban Rd, Victoria, BC V9E 2C1, Canada
3
Capilano University
2055 Purcell Way, North Vancouver, BC V7J 3H5, Canada
4
College of New Caledonia
3330 22 Ave, Prince George, BC V2N 1P8, Canada
5
College of the Rockies
2700 College Way, Cranbrook, BC V1C 5L7, Canada
6
Emily Carr University
1399 Johnston St, Vancouver, BC V6H 3R9, Canada
7
Douglas College
700 Royal Ave, New Westminster, BC V3M 5Z5, Canada
8
Kwantlen Polytechnic University
12666 72 Ave, Surrey, BC V3W 2M8, Canada
9
Langara College
100 W 49th Ave, Vancouver, BC V5Y 2Z6, Canada
10
North Island College
2300 Ryan Rd E, Courtenay, BC V9N 8N6, Canada
11
Northwest Community College
5331 McConnell Ave, Terrace, BC V8G 4X2, Canada
12
Okanagan College
1000 K. L. O. Rd, Kelowna, BC V1Y 4X8, Canada
13
Selkirk College
301 Frank Beinder Way, Castlegar, BC V1N 4L3, Canada
14
University of Fraser Valley
33844 King Road, Abbotsford, BC V2S 7M7, Canada
15
Vancouver Island University
900 Fifth St, Nanaimo, BC V9R 5S5, Canada
16
Northern Lights College
11401 8th St, Dawson Creek, BC V1G 4G2, Ca-na-đa
http://www.nlc.bc.ca/
17
Thompson River College
805 TRU Way, Kamloops, BC V2C 0C8, Ca-na-đa
18
Vancouver Community College
1155 East Broadway Vancouver, B.C. V5T 4V5
Alberta
1
Lakeland College
Lakeland College, 5707 College Drive Vermilion AB T9X 1K5
2
Bow Valley College
332 6 Ave SE, Calgary, AB T2G 4S6, Canada
3
Medicine Hat College
299 College Dr, Medicine Hat, AB T1A 3Y6, Canada
4
Northern Alberta Institute of Technology (NAIT)
11762 106 St NW, Edmonton, AB T5G 3H6, Canada
5
NorQuest College
11140 131 St NW, Edmonton, AB T5M 1C1, Canada
6
Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)
1301 16 Ave NW, Calgary, AB T2M 0L4, Canada
Manitoba
1
Manitoba Institute of Trades & Technology
7 Fultz Boulevard, Winnipeg, Manitoba, Canada R3Y 1G4
2
Red River College of Applied Arts, Science & Technology
2055 Notre Dame Ave, Winnipeg, MB R3H 0J9, Canada
3
Assiniboine College
Brandon, MB, Canada
New Brunswick
1
New Brunswick Community College
284 Smythe St, Fredericton, NB E3B 3C9, Canada
Saskatchewan 
1
Saskatchewan Polytechnic
1130 Idylwyld Dr N, Saskatoon, SK S7K 3R5, Canada
2
Parkland College
Box 776, 418 Main Street, Canora, SK S0A 0L0
http://www.parklandcollege.sk.ca/
Newfoundland 
1
Marine Institute
St. John's, Newfoundland and Labrador
Nova Scotia
1
Agricultural Campus of Dalhousie University
62 Cumming Dr, Truro, NS B2N 5E3, Ca-na-đa
Quebec (1 trường)
1
Lasalle College
2000, Sainte-Catherine Street West, Montreal, Quebec H3H 2T2