44 dự án Bất động sản tại TP.Hồ Chí Minh đã được giải quyết

Thời gian qua, lãnh đạo UBND Tp.HCM đã chỉ đạo giải quyết 52 kiến nghị của 44 dự án bất động sản, giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc pháp lý. Đây là nỗ lực của thành phố nhằm thúc đẩy thị trường phát triển trở lại sau đại dịch.

Theo báo cáo mới nhất từ UBND Tp.HCM, từ cuối năm 2022, thành phố đã rà soát 189 kiến nghị của 148 dự án bất động sản. Các vướng mắc chủ yếu liên quan pháp lý đất đai, bồi thường, quy hoạch.

Tp.HCM phân loại kiến nghị thành 5 nhóm để xử lý, trong đó tập trung nhóm 1 và 5, giải quyết cho 36 dự án, 43 kiến nghị. Các nhóm còn lại sẽ được đôn đốc giải quyết theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, UBND Tp.HCM cũng giải quyết một phần kiến nghị của 70 dự án do Thủ tướng chuyển đến. Đây là những nỗ lực quan trọng giúp các doanh nghiệp bất động sản có thể triển khai dự án sau thời gian bị "đóng băng" vì vướng pháp lý.